สอดคล้อง
sɔ̀ɔt khlɔ́ɔŋ
ソート クローン
9,000k Hit

成り立ち

定義 1

例文
khâa rɛɛŋ thîi phə̂əm khʉ̂n phʉ̂a hây sɔ̀ɔt khlɔ́ɔŋ kàp khâa khrɔɔŋ chîip

登録日時: 2014/05/03 06:14

更新日時: 2017/06/07 21:27

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい