เล็กๆน้อยๆ
lék lék nɔ́ɔy nɔ́ɔy
レック レック ノーイ ノーイ
5,790k Hit

成り立ち

定義 1

例文
nîi pen khɔ̌ɔŋ lék lék nɔ́y nɔ́ɔy khɔ̌ɔ mɔ̂ɔp hây pen sǐn námcay ná

登録日時: 2014/05/31 14:43

更新日時: 2017/06/04 10:41

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい