ไม้
máay
マーイ
173,000k Hit

定義 1

構成する語
máay thɛɛŋ binlîat
マーイ テーン ビンリアット
hǔa máay
フア マーイ
máay pràdàp
マーイ プラダップ
nâa máay
ナー マーイ
máay phan sǎmlii
マーイ パン サムリー
máay nìip phâa
マーイ ニープ パー
máy kɛ̀salàk
マイ ゲサラック
máy banthát
マイ バンタット
máy kɔ́ɔf
マイ ゴーフ
máy kwàat
マイ グワート
máy thǔu phʉ́ʉn
マイ トゥー プーン
bay máay
バイ マーイ
tôn máay
トン マーイ
châaŋ máay
チャーン マーイ
máy khwɛ̌ɛn sʉ̂a
マイ クェーン スア
pàa máay
パー マーイ
máy kaaŋ khěen
マイ ガーン ケーン
nɔ̀ɔ máay
ノー マーイ
máy khìit
マイ キート
máy sàk
マイ サック
máy cîm fan
マイ ジム ファン
máy phày
マイ パイ
máy tháaw
マイ ターオ
chíi nók pen nók chíi máay pen máay
チー ノック ペン ノック チー マーイ ペン マーイ
máay sìap phǐi
マーイ シアップ ピー
máay nûat pɛ̂ŋ
マーイ ヌアット ペン
kìŋ máay
ギン マーイ
taa máay
ター マーイ
máy wát mum
マイ ワット ムム
máay taay
マーイ ターイ
mʉʉ máay
ムー マーイ
例文
kâwîi tua níi tham càak máay chán dii

phʉ̂ŋ níi chôop tham raŋ yùu taam phrooŋ máay

定義 2

例文

まだ登録されていません

定義 3

構成する語
máay thanthakhâat
マーイ タンタカート
máay thoo
マーイ トー
máay èek
マーイ エーク
máay trii
マーイ トリー
máay càttawaa
マーイ ジャッタワー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/18 13:16

更新日時: 2017/04/28 19:19

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい