นวด
nûat
ヌアット
41,100k Hit

定義 1

構成する語
nûat phɛ̌ɛn thay
ヌアット ペーン タイ
nûat yók kràcháp
ヌアット ヨック グラチャップ
nûat tua
ヌアット トゥア
nûat tháaw
ヌアット ターオ
nûat nâa
ヌアット ナー
àap òp nûat
アープ オプ ヌアット
khriim nûat phǒm
クリーム ヌアット ポム
nûat phɛ̌ɛn booraan
ヌアット ペーン ボーラーン
máay nûat pɛ̂ŋ
マーイ ヌアット ペン
例文
nén nûat khɔɔ kàp lày nɔ̀y khráp

chûay nûat rɛɛŋ kwàa níi nɔ̀y khráp

登録日時: 2010/09/19 07:39

更新日時: 2018/04/03 12:38

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい