ฟุตบอล
fútbɔɔn
フットボーン
55,500k Hit

定義 1

* 英語football

例文
แข่งขันฟุตบอล
khɛ̀ŋ khǎn fútbɔɔn

กำลังเล่นฟุตบอล
kamlaŋ lên fútbɔɔn

phǒm chɔ̂ɔp lên kiilaa dooy chaphɔ́ fútbɔɔn

fútbɔɔn thiim thîi chia thâa thaaŋ cà phɛ́ɛ nâ sì

登録日時: 2010/09/21 06:17

更新日時: 2018/04/07 18:33

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい