บังคับ
baŋkháp
バンカップ
26,400k Hit

定義 1

構成する語
baŋkháp kaan
バンカップ ガーン
phǒn baŋkháp
ポン バンカップ
phâak baŋkháp
パーク バンカップ
hɔ̌ɔ baŋkháp kaan bin
ホー バンカップ ガーン ビン
wíchaa baŋkháp
ウィチャー バンカップ
yùu tây baŋkháp
ユー ターイ バンカップ
baŋkháp banchaa
バンカップ バンチャー
bìip baŋkháp
ビープ バンカップ
例文
mɛ̂ɛ baŋkháp lûuk hây thaan phàk

thaaŋ bâan baŋkháp klàp sìi thûm kh

登録日時: 2010/03/31 01:27

更新日時: 2018/02/14 10:15

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい