วันแรก
wan rɛ̂ɛk
ワン レーク
9,870k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
khɔ̌ɔ hây yʉ̂ʉn kham khɔ̌ɔ phaay nay sǎam dʉan náp càak wan rə̂əm ráp kham khɔ̌ɔ wan rɛ̂ɛk

登録日時: 2020/06/03 07:02

更新日時: 2020/06/03 07:03

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい