ภายใน
phaay nay
パーイ ナイ
183,000k Hit

成り立ち

定義 1

例文
phaay nay nʉ̀ŋ sàpdaa

banyaakàat phaay nay hɔ̂ŋ prachum tʉŋ khrîat

定義 2

構成する語
tòp tɛ̀ŋ phaay nay
トプ テン パーイ ナイ
kɔɔŋ amnuay kaan ráksǎa khwaam mânkhoŋ phaaynay
ゴーン アムヌアイ ガーン ラクサー クワーム マンコン パーイナイ
krom kaankháa phaaynay
グロム ガーンカー パーイナイ
tòk tɛ̀ŋ phaay nay
トック テン パーイ ナイ
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/11/10 03:36

更新日時: 2019/05/16 09:42

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

匿名さん

ภายในหนึ่งสัปดาห์ など、-以内に、という使い方も良く見かけるので、追記していただけるとありがたいです。

2019/05/15 15:14

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/05/16 09:44

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい