สาม
sǎam
サーム
109,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
sǎam mooŋ cháaw
サーム モーン チャーオ
bàay sǎam mooŋ
バーイ サーム モーン
sǎam thûm
サーム トゥム
tii sǎam
ティー サーム
mʉʉ thîi sǎam
ムー ティー サーム
sǎam lìam
サーム リアム
sǎam lɔ́ɔ
サーム ロー
bùkkhon thîi sǎam
ブッコン ティー サーム
rák sǎam sâw
ラック サーム サオ
sǎam bay thǎw
サームバイタオ
sǎam yɛ̂ɛk
サームイェーク
sǎam taa
サーム ター
例文
สามปี
sǎam pii

sǎam sìp yaŋ cɛ̌w

nǎŋsʉ̌ʉ sǎam lêm

wan can khâap sǎam

mʉ̂a sǎam wan kɔ̀ɔn

fɛɛn ɔ̀ɔn kwàa phǒm sǎam pii

sǎŋkèet aakaan sák sɔ̌ɔŋ sǎam chûamooŋ kɔ̀ɔn

khɔ̌ɔ lʉ̂an nát pay ìik sɔ̌ɔŋ sǎam wan dây máy khráp

aathít nâa mii wan yùt sǎam wan tìt tɔ̀ɔ kan

登録日時: 2010/09/11 06:34

更新日時: 2018/02/26 15:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい