คำขอ
kham khɔ̌ɔ
カム コー
10,300k Hit

成り立ち

定義 1

例文

まだ登録されていません

定義 2

例文
kaan pràkɔ̀ɔp kham khɔ̌ɔ

khɔ̌ɔ hây yʉ̂ʉn kham khɔ̌ɔ phaay nay sǎam dʉan náp càak wan rə̂əm ráp kham khɔ̌ɔ wan rɛ̂ɛk

oŋkɔɔn pòkkhrɔɔŋ sùan thɔ́ɔŋ thìn cà sòŋ èekkasǎan kham khɔ̌ɔ thîi rábù chʉ̂ʉ naamsakun lɛ́ wan dʉan pii kə̀ət khɔ̌ɔŋ thân hày thaaŋ praysanii

登録日時: 2019/03/09 11:41

更新日時: 2019/03/09 11:44

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい