ขอให้
khɔ̌ɔ hây
コー ハイ
55,600k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
khɔ̌ɔ hây mii khwaam sùk
コー ハイ ミー クワーム スック
例文
khɔ̌ɔ hây ráksǎa tua hây dii

khɔ̌ɔ hây mii phʉ̂an bâan dii dii kɔ̂ lɛ́ɛw kan

定義 2

例文
khɔ̌ɔ hây òtthon ìik nít

khɔ̌ɔ hây yʉ̂ʉn kham khɔ̌ɔ phaay nay sǎam dʉan náp càak wan rə̂əm ráp kham khɔ̌ɔ wan rɛ̂ɛk

登録日時: 2010/10/21 04:24

更新日時: 2019/06/13 09:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

匿名さん

祈る、願うというニュアンスのほかに、普通に「ーしてください」という依頼のニュアンスとしても使うシーンがあるため、追記していただければ分かりやすく助かります。よろしくお願いいたします。

2019/06/11 11:10

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/06/13 09:23

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい