น้ำค้าง
nám kháaŋ
ナム カーン
1,850k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
nám kháaŋ khɛ̌ŋ
ナム カーン ケン
例文
น้ำค้างลง
nám kháaŋ loŋ

námkháaŋ kə̀ət càak kaan khûapnɛ̂n khɔ̌ɔŋ ay náam bon phʉ́ʉn phǐw khɔ̌ɔŋ wátthù

登録日時: 2010/10/13 03:53

更新日時: 2018/11/11 17:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい