วัตถุ
wátthù
ワットゥ
18,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
wátthùdìp
ワットゥディップ
wátthùpràsǒŋ
ワットゥプラソン
例文
námkháaŋ kə̀ət càak kaan khûapnɛ̂n khɔ̌ɔŋ ay náam bon phʉ́ʉn phǐw khɔ̌ɔŋ wátthù

登録日時: 2014/06/04 04:32

更新日時: 2017/06/02 14:09

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい