ควบแน่น
khûap nɛ̂n
クアップ ネン
253k Hit

成り立ち

定義 1

例文
námkháaŋ kə̀ət càak kaan khûapnɛ̂n khɔ̌ɔŋ ay náam bon phʉ́ʉn phǐw khɔ̌ɔŋ wátthù

登録日時: 2019/05/08 10:18

更新日時: 2019/05/08 10:20

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい