พยัญชนะ
phayanchaná
パヤンチャナ
1,210k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
phayanchaná sǐaŋ khûap klâm
パヤンチャナ シアン クアップ グラム
例文
ภาษาไทยมีพยัญชนะ 44 ตัว
phaasǎa thay mii phayanchaná sìi sip sìi tua

lên sǐaŋ sàrà phayanchaná hây khlɔ́ŋ cɔɔŋ kan

登録日時: 2010/10/13 04:31

更新日時: 2018/11/24 16:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい