ภาษาไทย
phaasǎa thay
パーサータイ
1,200,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
ผมอ่อนภาษาไทย
phǒm ɔɔ̀n phaasǎa thay

พูดภาษาไทยแย่ลง
phûut phaasǎa thay yɛ̂ɛ loŋ

พอพูดภาษาไทยได้
phɔɔ phûut phaasǎa thay dây

คุยกันเป็นภาษาไทย
khuy kan pen phaasǎa thay

phaasǎa thay pon phaasǎa yîipùn

rian phaasaa thay lǎŋ kin khâaw

ภาษาไทยมีพยัญชนะ 44 ตัว
phaasǎa thay mii phayanchaná sìi sip sìi tua

phǒm phûut phaasǎa thay sûu kháw mây dây

rian phaasǎa thay phàan thaaŋ sakáy

rian phaasǎa thay kàp khruu khon nán

phaasǎa thay mii àksɔ̌ɔn tàm yîisìp sìi tua

phǒm yûŋ kàp kaan rian phaasǎa thay

thîi nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ kháw phûut phaasǎa thay dâay

mínâa lâ kháw phûut phaasǎa thay kèŋ

kháw phûut phaasǎa thay mây kèŋ thâwray

nîi phaasǎa thay rîak wâa pàakkaa khráp

phayayaam fʉ̀k hàt phûut phaasǎa thay hây chát

phɔɔ rian phaasǎa thay naan naan kɔ̂ mân cay khʉ̂n

sǎmràp phǒm yîŋ rian phasǎa thay yîŋ ŋoŋ

yàak dâay naalikaa thîi nâa pàt pen phaasǎa thay

rian phaasǎa thay yâak kɔ̂ ciŋ tɛ̀ɛ kɔ̂ rian sanùk

phǒm khəəy rian phaasǎa thay maa bâaŋ lɛ́ɛw thîi pràthêet yîipùn khráp

phǒn phlɔɔy dây càak kaan rian phaasǎa thay khʉʉ dây rúucàk wáttanatham thay

登録日時: 2015/08/29 05:41

更新日時: 2017/05/06 14:58

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい