ค่อยๆ
khɔ̂y khɔ̂y
コイ コイ
16,700k Hit

成り立ち

定義 1

ค่อยๆ(khɔ̂y khɔ̂y) + 動詞 : ゆっくり,あわてずに〜<動詞>する

例文
ค่อยๆพูด
khɔ̂y khɔ̂y phûut

ค่อยๆคิดนะ
khɔ̂y khɔ̂y khít ná

定義 2

動詞 + ค่อยๆ(khɔ̂y khɔ̂y) : 静かに<動詞>する

例文
พูดค่อยๆ
phûut khɔ̂y khɔ̂y

เดินค่อยๆ
dəən khɔ̂y khɔ̂y

登録日時: 2010/10/16 10:14

更新日時: 2017/04/14 15:47

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい