เดิน
dəən
ドゥーン
137,000k Hit

定義 1

เดินไป(dəən pay) + 場所 : <場所>へ歩いて行く

構成する語
dəən duu
ドゥーン ドゥー
dəən sǎay klaaŋ
ドゥーン サーイ グラーン
thanǒn khon dəən
タノン コン ドゥーン
dəən thaaŋ
ドゥーン ターン
dəən lên
ドゥーン レン
thɔ́ɔŋ dəən
トーン ドゥーン
dəən khabuan
ドゥーン カブアン
dəən nâa
ドゥーン ナー
dəən tháp
ドゥーン タップ
dəən sǎay din
ドゥーン サーイ ディン
dəən hə̌ən
ドゥーン フーン
例文
เดินค่อยๆ
dəən khɔ̂y khɔ̂y

dəən pay thʉ̌ŋ sathǎanii

yàa dəən lát sanǎam

khon dəən phàan pay maa yàaŋ phlúk phlâan

chán hěn sɔ̌ɔŋ khon nán dəən khwaŋ khɛ̌ɛn kan

khon thay kôm hǔa weelaa dəən phàan khon ʉ̀ʉn

mây klâa dəən thanǒn khon diaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn

thâa cà duu hây thûa talàat kɔ̂ tɔ̂ŋ dəən con nʉ̀ay

定義 2

例文
naalíkaa mây dəən

dəən khrʉ̂aŋ sák phâa

定義 3

例文

まだ登録されていません

定義 4

例文
งานเดิน
ŋaan dəən

登録日時: 2010/09/14 03:44

更新日時: 2017/04/29 14:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい