แถม
thɛ̌ɛm
テーム
88,900k Hit

定義 1

例文
ซื้อ 1 แถม 1
sʉ́ʉ nʉ̀ŋ thɛ̌ɛm nʉ̀ŋ

thɛ̌ɛm khûu tɔ̀ɔ sûu khraaw níi kɔ̂ɔ kèŋ mâak dûay khráp

定義 2

構成する語
thɛ̌ɛm yaŋ ... ìik dûay
テーム ヤン ... イーク ドゥアイ
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2011/04/22 01:04

更新日時: 2019/01/13 16:13

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい