ตรงข้าม
troŋ khâam
トロン カーム
15,100k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

相対的な位置が向かい,反対だという意味。

構成する語
kham troŋkhâam
カム トロンカーム
phêet troŋ khâam
ペート トロン カーム
例文
ทิศตรงข้าม
thít troŋ khâam

อยู่ทางตรงข้าม
yùu thaaŋ troŋ khâam

sǐi dam troŋ khâam kàp sǐi khǎaw

登録日時: 2010/09/09 08:47

更新日時: 2018/02/24 17:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい