จำกัด
camkàt
ジャムガット
187,000k Hit

定義 1

構成する語
khìit camkàt
キート ジャムガット
mây camkàt
マイ ジャムガット
例文
จำกัดทางเข้า
camkàt thaaŋ khâw

dûay kaan khǒnsòŋ ráwàaŋ pràthêet thîi thùuk càmkàt yɔ̂ɔm sòŋ phǒn tɔ̀ɔ sèetthakìt yàaŋ lìik lîaŋ mây dâay

定義 2

構成する語
bɔɔrísàt ... camkàt
ボーリサット ... ジャムガット
例文
talàat kɔ̂ mii yùu camkàt

登録日時: 2011/07/10 00:09

更新日時: 2017/04/07 14:24

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい