เศรษฐกิจ
sèetthàkìt
セータギット
65,500k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
sèetthakìt phɔɔ phiaŋ
セータギット ポー ピアン
sèetthakìt mây dii
セータギット マイ ディー
phʉ̂ʉt sèetthákìt
プート セータギット
例文
เศรษฐกิจขยายตัว
sèetthàkìt khayǎay tua

เศรษฐกิจฟื้นตัว
sèetthakìt fʉ́ʉn tua

มรสุมทางเศรษฐกิจ
mɔɔrásǔm thaaŋ sèetthàkìt

ฐานะเศรษฐกิจมั่นคง
thǎaná sèethakìt mân khoŋ

ŋaan wícay khráŋ níi mii wátthùpràsǒŋ phʉ̂a sʉ̀ksǎa phǒn kràthóp khɔɔŋ phaawá sèetthakìt tɔ̀ɔ camnuan nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw thay

登録日時: 2013/03/14 09:39

更新日時: 2019/02/02 22:12

登録ユーザー: satozak


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい