ครัว
khrua
クルア
85,900k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

構成する語
khrʉ̂aŋ cháy nay khrua
クルアン チャイ ナイ クルア
hɔ̂ŋ khrua
ホン クルア
mɛ̂ɛ khrua
メー クルア
phɔ̂ɔ khrua
ポー クルア
kôn khrua
ゴン クルア
例文
bâan thay mák mii khrua yùu nɔ̂ɔk tua rʉan

定義 2

構成する語
khrɔ̂ɔp khrua
クロープ クルア
thábian sǎmmánookhrua
タビアン サムマノークルア
khrua rʉan
クルア ルアン
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2011/10/23 03:38

更新日時: 2017/09/19 23:08

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい