ครอบครัว
khrɔ̂ɔp khrua
クロープ クルア
248,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

家族という概念が日本と異なるので要注意。
既婚の男女は 家族がある --> มีครอบครัว(mii khrɔ̂ɔp khrua) と言えるが、
独身の男女には家族があるとは言わない。

構成する語
khrɔ̂ɔp khrua khɔ̌ɔŋ phûu sǐa chiiwít
クロープ クルア コーン プー シア チーウィット
例文
วางแผนครอบครัว
waaŋ phɛ̌ɛn khrɔ̂ɔp khrua

ครอบครัวเขามีฐานะ
khrɔ̂ɔp khrua kháw mii thǎaná

ความรักของครอบครัว
khwaam rák khɔ̌ɔŋ khrɔ̂ɔp khrua

khrɔ̂ɔp khrua khɔ̌ɔŋ kháw òp ùn mâak

panhǎa khrɔ̂ɔp khrua tɛ̀ɛk yɛ̂ɛk sòŋ phǒn krathóp kràthʉan cay tɔ̀ɔ dèk

登録日時: 2010/09/07 08:45

更新日時: 2019/02/26 09:05

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい