ปราศจาก
pràatsacàak
プラーサジャーク
11,000k Hit

成り立ち

定義 1

例文
pràməən phàan mum mɔɔŋ thîi pràatsacàak akhatì

fǎn hây kaan mʉaŋ pràatsacàak nák kaan mʉaŋ mây dii

登録日時: 2014/04/14 04:12

更新日時: 2017/06/09 07:29

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい