ผ่าน
phàan
パーン
190,000k Hit

定義 1

構成する語
phàan phón
パーン ポン
phàan rɔ́ɔn phàan nǎaw
パーン ローン パーン ナーオ
例文
สอบผ่าน
sɔ̀ɔp phàan

ญัตติผ่าน
yáttì phàan

phàan thîi nǎy maa

chalǔy phàan ŋóppràmaan pii hâa sìp pɛ̀ɛt

khon dəən phàan pay maa yàaŋ phlúk phlâan

nâŋ rót phàan pâay rót mee nâa bâan

khon thay kôm hǔa weelaa dəən phàan khon ʉ̀ʉn

wan aathít thâa phàan pay thaaŋ sǔan catucàk cà hěn phûu khon tem pay mòt

定義 2

ผ่าน(phàan) ~ : ~を通じて

構成する語
phàan thaaŋ
パーン ターン
例文
rúucàk phàan thaaŋ keem

cháy mʉʉthʉ̌ʉ phàan rábòp sǎam cii

tàtsǐncay phàan kaan phícaaránaa

登録日時: 2010/10/03 07:29

更新日時: 2017/04/22 21:29

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい