ฝัน
fǎn
ファン
53,400k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

夜見る夢、将来の夢ともに使用できる。

構成する語
fày fǎn
ファイ ファン
nʉ́k fǎn
ヌック ファン
phə́ə fǎn
プー ファン
例文
fǎn thʉ̌ŋ ŋuu

khwaam fǎn nay anaakhót khɔ̌ɔŋ khun khʉʉ aray

fǎn hây kaan mʉaŋ pràatsacàak nák kaan mʉaŋ mây dii

定義 2

夜見る夢、将来の夢ともに使用できる。

例文
fǎn pen ciŋ

bâan nay fǎn khɔ̌ɔŋ thân

登録日時: 2010/10/21 02:52

更新日時: 2017/04/12 15:01

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい