ห่อ
hɔ̀ɔ
ホー
17,800k Hit

定義 1

構成する語
hìip hɔ̀ɔ
ヒープ ホー
phâa khîi ríw hɔ̀ɔ thɔɔŋ
パー キー リウ ホー トーン
hɔ̀ɔ mòk
ホー モック
例文
chûay hɔ̀ɔ dûay ná khráp

chûay hɔ̀ɔ khɔ̌ŋ khwǎn hây nɔ̀y khâ

登録日時: 2014/11/11 03:56

更新日時: 2017/05/13 16:37

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい