สูบบุหรี่
sùup bùrìi
スープ ブリー
6,470k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
lə̂ək sùup bùrìi
ルーク スープ ブリー
例文
อดสูบบุหรี่
òt sùup bùrìi

khun mây sabaay mây khuan sùup bùrìi

hâam sùup bùrìi thîi nîi dèt khàat

sùup bùrìi tháŋ tháŋ thîi rúu wâa mây dii tɔ̀ɔ sukkhaphâap

登録日時: 2016/09/22 14:21

更新日時: 2017/04/29 18:02

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい