ควร
khuan
クアン
275,000k Hit

定義 1

命令に近い助言をする場合に用いる。
・言うべきだ -> ควร(จะ)บอก (khuan (ca) bɔ̀ɔk)
・言うべきじゃない -> ไม่ควร(จะ)บอก (mây khuan (ca) bɔ̀ɔk)
・あなた具合が悪いのだから、タバコを吸うべきじゃない
-> คุณไม่สบายไม่ควรสูบบุหรี่
-> khun mây sabaay mây khuan sùup bùrìi

構成する語
khûu khwan
クー クワン
baŋ khuan
バン クアン
... kwàa thîi khwan
... グワー ティー クワン
thâw thîi khuan
タオ ティー クアン
phɔɔ khwan
ポー クワン
khwan bɔɔríphôok kɔ̀ɔn
クワン ボーリポーク ゴーン
khɔ̂ɔ khwan ráwaŋ
コー クワン ラワン
例文
khɔ̌ɔthôot thîi tham àray thîi mây khuan tham

khun mây sabaay mây khuan sùup bùrìi

登録日時: 2010/09/08 03:15

更新日時: 2018/02/19 12:53

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

ควร すべき の熟語事例に
ควรบริโภคก่อน 賞味期限、消費期限 を追加してはどうですか。

2018/09/18 12:15

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2018/09/26 22:02

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい