แค่นี้
khɛ̂ɛ níi
ケー ニー
13,600k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
khɛ̂ɛ ... khɛ̂ɛ níi ~ khɛ̂ɛ nây kan
ケー ...ケー ニー ~ ケー ナイ ガン
例文
แค่นี้นะ
khɛ̂ɛ níi ná

แค่นี้เอง
khɛ̂ɛ níi eeŋ

แค่นี้ก่อนครับ
khɛ̂ɛ níi kɔ̀ɔn khráp

登録日時: 2010/09/24 16:14

更新日時: 2018/05/14 17:08

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい