แค่
khɛ̂ɛ
ケー
246,000k Hit

定義 1

構成する語
khɛ̂ɛ ... khɛ̂ɛ níi ~ khɛ̂ɛ nây kan
ケー ...ケー ニー ~ ケー ナイ ガン
phiaŋ khɛ̂ɛ
ピアン ケー
khɛ̂ɛ níi
ケー ニー
khɛ̂ɛ nǎy
ケー ナイ
例文
khɛ̂ɛ duu chə̌y chə̌əy khâ

khɛ̂ɛ sìp bàat thâwnán

khɛ̂ɛ dây cəə kɔ̂ fin fùt fùt

tháŋ kɔ̀ mii thanǒn khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ sǎay

càak bâan chán pay rooŋ rian nâŋ rót mee khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ pâay

khwaam rák nán sùttháay lɛ́ɛw kɔ̂ pen khɛ̂ɛ rʉ̂aŋ phə́ə fǎn

登録日時: 2010/10/03 08:46

更新日時: 2018/08/23 14:15

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい