แค่...แค่นี้~แค่ไหนกัน
khɛ̂ɛ ... khɛ̂ɛ níi ~ khɛ̂ɛ nây kan
ケー ...ケー ニー ~ ケー ナイ ガン
0k Hit

成り立ち

定義 1

例文
แค่แกะเปลือกแค่นี้มันจะยุ่งยากแค่ไหนกัน
khɛ̂ɛ kɛ̀ plʉ̀ak khɛ̂ɛníi man cà yûŋyâak khɛ̂ɛnǎy kan

登録日時: 2017/02/12 22:02

更新日時: 2017/02/12 22:08

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい