แน่น
nɛ̂n
ネン
40,200k Hit

定義 1

構成する語
nɛ̂n nǎa
ネン ナー
nǎa nɛ̂n
ナー ネン
khûap nɛ̂n
クアップ ネン
nɛ̂n thɔ́ɔŋ
ネン トーン
例文
คนแน่น
khon nɛ̂n

rót mee nɛ̂n mâak

定義 2

構成する語
nǐaw nɛ̂n
ニアオ ネン
càt nɛ̂n
ジャット ネン
àt nɛ̂n
アット ネン
例文
กอดแน่น
kɔ̀ɔt nɛ̂n nɛ̂n

càp pʉʉn nɛ̂n nɛ̂n

登録日時: 2011/03/19 02:35

更新日時: 2017/04/08 19:06

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい