ฤดูร้อน
rʉ́duu rɔ́ɔn
ルドゥー ローン
20,500k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

!! 季節は主語にならないので注意 !!
・夏になった -> เข้าฤดูร้อนแล้ว(khâw rʉ́duu rɔ́ɔn lɛ́ɛw)
・夏が終わった -> หมดฤดูร้อนแล้ว(mòt rʉ́duu rɔ́ɔn lɛ́ɛw)

* 口語表現は หน้าร้อน(nâa rɔ́ɔn)

例文
หมดฤดูร้อนแล้ว
mòt rʉ́duu rɔ́ɔn lɛ́ɛw

เข้าฤดูร้อนแล้ว
khâw rʉ́duu rɔ́ɔn lɛ́ɛw

thêetsàkaan dɔ̀ɔkmáy fay cà càt khʉ̂n nay rʉ́duu rɔ́ɔn khɔ̌ɔŋ thúk pii

登録日時: 2010/09/29 04:00

更新日時: 2017/02/20 21:57

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい