ร้อน
rɔ́ɔn
ローン
172,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
rôok lom rɔ́ɔn
ローク ロム ローン
phaawá lôok rɔ́ɔn
パーワ ローク ローン
tua rɔ́ɔn
トゥア ローン
chanǔan kan khwaam rɔ́ɔn
チャヌアン ガン クワーム ローン
chaa rɔ́ɔn
チャー ローン
rîip rɔ́ɔn
リープ ローン
khîi rɔ́ɔn
キー ローン
rʉ́duu rɔ́ɔn
ルドゥー ローン
nâa rɔ́ɔn
ナー ローン
phák rɔ́ɔn
パック ローン
nám phú rɔ́ɔn
ナム プ ローン
nám rɔ́ɔn
ナム ローン
khèet rɔ́ɔn
ケート ローン
rɔ́ɔn rɛɛŋ
ローン レーン
dʉ̀at rɔ́ɔn
ドゥアット ローン
ay rɔ́ɔn
アイ ローン
râw rɔ́ɔn
ラオ ローン
phàan rɔ́ɔn phàan nǎaw
パーン ローン パーン ナーオ
ŋən rɔ́ɔn
グン ローン
lʉ̂at rɔ́ɔn
ルアット ローン
rɔ́ɔn nay
ローンナイ
例文
ร้อนฉิบหาย
rɔ́ɔn chìp hǎay

aakàat rɔ́ɔn càt

caan bay níi thon khwaam rɔ́ɔn

thîi mʉaŋ thay aakàat rɔ́ɔn khon ləəy níyom sày sʉ̂achə́ət khɛ̌ɛn sân

登録日時: 2010/09/12 07:11

更新日時: 2018/02/27 14:26

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい