เท่าที่...
thâw thîi ...
タオ ティー ...
18,200k Hit

成り立ち

定義 1

・見た限りでは... -> เท่าที่เหน... (thâw thîi hěn ...)
・聞いた限りでは... -> เท่าที่ได้ยินมา... (thâw thîi dâyyin maa ...)
・使ってきた限りでは... -> เท่าที่ใช้มา... (thâw thîi cháy maa ...)

構成する語
thâw thîi ... dây
タオ ティー ... ダイ
thâw thîi khuan
タオ ティー クアン
thâw thîi cam pen
タオ ティー ジャム ペン
例文
thâw thîi rúu kháw cà sadɛɛŋ khwaam rúusʉ̀k weelaa kròot

登録日時: 2010/10/29 01:57

更新日時: 2017/06/27 21:30

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい