เท่า
thâw
タオ
122,000k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

* [[เท่ากับ]](thâw kàp), เท่ากัน(thâw kan) も参照

構成する語
thâw kan
タオ ガン
thâw kàp ...
タオ ガップ ...
thâw thîi ...
タオ ティー ...
thâw níi
タオ ニー
thâwnán
タオナン
sìp pàak wâa mây thâw taa hěn
シップ パーク ワー マイ タオ ター ヘン
thâw thiam
タオ ティアム
例文
rúu thâw mây thʉ̌ŋ kaan

定義 2

構成する語
thâw tua
タオ トゥア
例文
สองเท่า
sɔ̌ɔŋ thâw

khray thàay rûup khít ŋən phə̂əm pen sɔ̌ɔŋ thâw

lǔm dam yùu hàaŋ càak lôok pràmaan hâasìp hâa láan pii sɛ̌ɛŋ lɛ́ mii muan pràmaan hòk phan hâa rɔ́ɔy láan thâw khɔ̌ɔŋ muan duaŋ aathít

登録日時: 2010/09/18 07:15

更新日時: 2016/11/16 22:25

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい