เข้มงวด
khêm ŋûat
ケム グアット
3,460k Hit

成り立ち

定義 1

例文
ระเบียบเข้มงวด
rábìap khêmŋûat

phǒm dây ráp kaan òp rom yàaŋ khêm ŋûat càak rooŋrian níi

登録日時: 2010/11/05 04:06

更新日時: 2019/01/06 15:52

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい