ระเบียบ
rabìap
ラビアップ
49,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
rábìap waará
ラビアップ ワーラ
例文
ระเบียบอ่อนแอ
rábìap ɔ̀ɔnɛɛ

ไม่เป็นระเบียบ
mây pen rabìap

ระเบียบเข้มงวด
rábìap khêmŋûat

จัดระเบียบสังคม
càt rábìap sǎŋkhom

khon yîipùn mii rábìap

nay tûu nǎŋsʉ̌ʉ mii nǎŋsʉ̌ʉ waaŋ riaŋ yùu yàaŋ pen rábìap

登録日時: 2011/09/02 14:06

更新日時: 2016/11/30 23:00

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい