บรรยากาศ
banyaakàat
バンヤーガート
48,400k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
khwaam dan banyaakàat
クワーム ダン バンヤーガート
例文
บรรยากาศชิวๆ
banyaakàat chiw chiw

tòk tɛ̀ɛŋ ráan banyaakàat bɛ̀ɛp thay thay

banyaakàat thîi yaawarâat khʉ́k khák samə̌ə

banyaakàat tem pay dûay khwaan sâw salòt

banyaakàat phaay nay hɔ̂ŋ prachum tʉŋ khrîat

登録日時: 2010/11/22 09:24

更新日時: 2020/08/17 08:35

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい