ข้าม
khâam
カーム
68,000k Hit

定義 1

構成する語
troŋ khâam
トロン カーム
troŋ kan khâam
トロン ガン カーム
thaaŋ khâam
ターン カーム
mɔɔŋ khâam
モーン カーム
khâam pii
カーム ピー
sàphaan khâam mɛ̂ɛnáam khwɛɛ
サパーン カーム メーナーム クウェー
例文
อ่านข้าม
àan khâm khâam

khâam sàphaan lɔɔy

khâam thanǒn yàa wîŋ dii mây dii thùuk rót chon dâay

登録日時: 2010/09/09 08:57

更新日時: 2017/04/03 17:28

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい