อเมริกา
àmeríkaa
アメリガー
41,500k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
saharàt ameeríkaa
サハラット アメリガー
例文
USA หรือ ประเทศอเมริกา
yuu es ee rʉ̌ʉ prathêet àmeríkaa

rúucàk kháw thîi amereikaa maa hâa pii lɛ́ɛw

chaaw ameríkaa chɔ̂ɔp kɔ̀ɔt phʉ̂an mây wén mɛ́ɛkràthâŋ phêet troŋ khâam

登録日時: 2012/03/25 08:47

更新日時: 2016/11/24 18:14

登録ユーザー: tomyammaa


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい