กอด
kɔ̀ɔt
ゴート
18,500k Hit

定義 1

例文
kɔ̀ɔt nɛ̂n nɛ̂n

thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay

chaaw ameríkaa chɔ̂ɔp kɔ̀ɔt phʉ̂an mây wén mɛ́ɛkràthâŋ phêet troŋ khâam

登録日時: 2010/10/02 08:48

更新日時: 2018/08/12 21:27

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい