ในอนาคต
nay anaakhót
ナイ アナーコット
14,900k Hit

成り立ち

定義 1

例文
yàak cà thamŋaan aray nay anaakhót

khwaam fǎn nay anaakhót khɔ̌ɔŋ khun khʉʉ aray

登録日時: 2012/05/12 03:11

更新日時: 2017/04/12 14:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい