นุ่ง
nûŋ
ヌン
2,670k Hit

定義 1

構成する語
khrʉ̂aŋ nûŋ hòm
クルアン ヌン ホム
例文
samǎy kɔ̀ɔn phûuyǐŋ thay nûŋ phâathǔŋ samǎy níi dooy thûa pay mây nûŋ kan lɛ́ɛw

登録日時: 2012/12/24 02:14

更新日時: 2019/02/02 14:55

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい