ผ้าถุง
phâa thǔŋ
パー トゥン
2,220k Hit

成り立ち

定義 1

例文
samǎy kɔ̀ɔn phûuyǐŋ thay nûŋ phâathǔŋ samǎy níi dooy thûa pay mây nûŋ kan lɛ́ɛw

登録日時: 2012/12/24 02:17

更新日時: 2019/02/02 14:56

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい