ผล
phǒn
ポン
295,000k Hit

定義 1

構成する語
phǒn dây
ポン ダイ
phǒn kamray
ポン ガムライ
sǒm hèt sǒm phǒn
ソム ヘット ソム ポン
phǒnláp
ポンラップ
kaan pràməən phǒnkaan patìbàti ŋaan
ガーン プラムーン ポンガーン パティバット ガーン
phǒn baŋkháp
ポン バンカップ
phǒn tɔ̀ɔp thɛɛn
ポン トープ テーン
mii phǒn tɔ̀ɔ ...
ミー ポン トー ...
phǒn pràkɔ̀ɔpkaan
ポン プラゴープガーン
pràsìtthíphǒn
プラシッティポン
phǒnsarùp
ポンサルップ
phǒn thîi kə̀ət khʉ̂n
ポン ティー グート クン
phǒn kam
ポン ガム
phǒn pràyòot
ポン プラヨート
phǒn phuaŋ
ポン プアン
hèet phǒn
ヘート ポン
ŋən pan phǒn
グン パン ポン
phǒn khâaŋ khiaŋ
ポン カーン キアン
phǒn ŋaan
ポン ガーン
phalìttaphǒn
パリッタポン
phǒn phlɔɔy dây
ポン プローイ ダイ
sòŋ phǒn
ソン ポン
phǒn kràthóp
ポン グラトップ
phǒn phalìt
ポン パリット
phǒn sǐa
ポン シア
phǒn dii
ポン ディー
sadɛɛŋ phǒn
サデーン ポン
pen phǒn
ペン ポン
phǒn sǎmrùat
ポン サムルアット
例文
banlú phǒn

phǒn lʉ̂at lóp

phǒn lʉ̂at bùak

phǒn kaan lʉ̂aktâŋ pen pay taam thîi khâat khánee wáy

定義 2

構成する語
hây phǒn
ハイ ポン
ɔ̀ɔk phǒn
オーク ポン
phǒnlamáay
ポンラマーイ
例文

まだ登録されていません

定義 3

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2013/03/07 06:57

更新日時: 2017/04/07 12:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

ニック
ニック

ผล 果物 の熟語事例に ไม้ผล 果樹 を追加してはどうですか。

2018/09/12 22:16

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい