ผลงาน
phǒn ŋaan
ポン ガーン
51,400k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
phǒn ŋaan níi sadɛɛŋ thʉ̌ŋ khwaam phayayaam khɔ̌ɔŋ thúk khon

phâapphayon rʉ̂aŋ níi pen phǒn ŋaan thîi dây ráp raaŋwan pii kɔ̀ɔn

登録日時: 2012/01/03 03:16

更新日時: 2019/01/19 16:33

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい