ลบ
lóp
ロップ
83,800k Hit

定義 1

構成する語
bùak lóp khuun hǎan
ブアック ロップ クーン ハーン
khít lóp
キット ロップ
lóp lùu
ロップルー
例文
sǎam lóp nʉ̀ŋ thâw kàp sɔ̌ɔŋ

定義 2

構成する語
yaaŋ lóp
ヤーン ロップ
prɛɛŋ lóp kràdaan
プレーン ロップ グラダーン
nám yaa lóp kham phìt
ナム ヤー ロップ カム ピット
例文
fay sǎmkhan khɔ̌ɔŋ chán mây rúu wâa doon khray lóp pay

定義 3

構成する語
tìt lóp
ティット ロップ
例文

まだ登録されていません

定義 4

例文
phǒn lʉ̂at lóp

登録日時: 2010/09/23 06:18

更新日時: 2017/05/31 23:35

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい